นโยบายการคืนสินค้า

 1. กรณีสั่งซื้อทาง Line ลูกค้า สามารถเปลี่ยน ได้ฟรี 1 ครั้ง กรณีที่ใส่ไม่ได้ แต่รองเท้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี สามารถนำมาขายต่อได้ กรณี รองเท้าที่ถูกนำออกมาใช้งานแล้วทางบริษัท ขอสวงนสิทธิ์ ไม่รับคืนในทุกกรณี โดยออกค่าใช้จ่ายขนส่งมา และทางบริษัทออกค่าขนส่งกลับให้ฟรี
 2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องทำการแจ้ง ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ถ้าเกินกว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 3. สินค้าทุกชิ้นจะใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยและขนส่งเอกชน Alpha หรือ Kerry เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ โรงงาน พระราม 2
 4. สินค้าทุกชิ้นจะจัดส่งฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด
  ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้ว
 6. ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นๆ ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
 7. การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 8. กรณีสินค้าสั่งจอง สินค้าจะจัดส่งให้ภายใน 30-45 วันนับจากวันที่ทางบริษัทฯได้รับการชำระเงิน
 9. การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา
 10. ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้
 11. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :

 

– กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ในใบเสร็จ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง

– กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม

เงื่อนไขการคืนสินค้าและขั้นตอน

*ทางเราจะไม่รับคืนสินค้าในทุกๆกรณี  แต่จะเปลี่ยนให้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุด หรือไซด์ผิด ได้ 1 ครั้ง เท่านั้น

*กรณีรองเท้าสั่งตัด บริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการแก้ไข หากลูกค้าวัด และให้ข้อมูลมาไม่ถูกต้อง

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-896-3800 ต่อ 107 หรือที่ Line: @talon และส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากวันที่รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน