ทำไมต้องสั่งตัด รองเท้า และ แผ่นรอง เฉพาะบุคคล

เพราะเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน!!

เท้าของเราประกอบด้วยกระดูกทั้งสิ้น 26 ชิ้น มีเส้นประสาท หลอดเลือด กล้ามเนื้อ และเอ็นยึดกระดูก มารวมตัวกันเป็นโครงสร้างของเท้าที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว ยืน เดิน ซึ่งลักษณะเท้าของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรม สรีระ หรือกิจกรรมของแต่ละบุึคคล แบ่งลักษณะได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

ดังนั้นเราจึงต้องมีการตรวจโครงสร้างเท้า และการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าแต่ละบุคคล โดยใช้ Pressure sensor in motion วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อใช้ในการออกแบบแผ่นรองเท้าของแต่ละบุคคล.

แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลคือ ?

คือ แผ่นรองรองเท้าที่อยู่ด้านในรองเท้า หรือเรียกว่า Insole ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวัดจะนำมาออกแบบและผลิตแผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคล โดยวัตถุประสงค์ของการใช้แผ่นรองฝ่าเท้า เพื่อ

 • null

  ช่วยกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้า

 • null

  ช่วยลดแรงกดที่มีลงน้ำหนักมากเพียงจุดเดียว

 • null

  ช่วยพยุงอุ้งเท้า และฝ่าเท้าให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง

 • null

  บรรเทาอาการเมื่อยในการยืน-เดิน

การตรวจวัดเท้าที่ถูกต้อง จะต้องวัดจากการเดิน เพราะปัญหาเท้าส่วนใหญ่ เกิดการการเดินมาก ๆ เครื่องตรวจวัดจากการยืน บอกได้เพียงว่า Arch Type เป็นแบบใด ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง 100% การเดินบรเครื่องเท่านั้นจึงจะบอกได้ว่า ท่านมีปัญหาเท้าด้านใด ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ จะส่งไปอิตาลี ให้กับคุณหมอ และ ผู้เชียวชาญด้านเท้า (Podatrist) เป็นผู้ออกแบบแผ่นรอง ที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาเท้าของเท่านให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Talon Pressure Platform 2018

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน Technology เดิม ๆ อย่าง 2D และ 3D scan รวมถึงเครื่องวัดแรงกดรุ่นเก่า จากประเทศเยอรมัน อังกฤษ และอเมริกา

โปรแกรมการตรวจวัดรุ่นใหม่ ต้องใช้ข้อมูลทั้งการเดิน, การลงน้ำหนัก, การยืน และการทรงตัว มาผสมผสานกัน ทำให้ข้อมูลที่วัดออกมาสำหรับทำแผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แผ่นรองนั้นก็จะช่วยบรรเทา และแก้ปัญหาให้กับคนไข้ได้ตรงจุดจริง ๆ

Talon Pressure Kiosk 2019
เป็นเครื่องวัดแรงกดดันของเท้าขนาดเล็กแบบจอสัมผัส เหมาะกับสถานที่ค่อนข้างจำกัดแต่ความสามารถใกล้เคียงกับเครื่อง Platform สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมา ตัดแผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคล หรือคนไข้ สามารถเลือกแผ่นรองสำเร็จรูปที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพเท้าเบื้องต้นหลังจากทราบว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพด้านไหน สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่อยากตัดแผ่นรองเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนในการสั่งตัดแผ่นรองเฉพาะบุคคล

 1. ลงทะเบียน และถ่ายภาพเท้า เพื่อเก็บประวัติ
 2. วัดเท้าด้วย Platform หรือ Kiosk- Static Analysis เป็นการวัดเท้าจากการยืนเพื่อหาสาเหตุเบื้องตัน โดยการวิเคราะห์ประเภทของเท้า และปัญหาที่พบ-Dynamic Analysis เป็นการวิเคราะห์แรงกดจากการเดิน รวมถึงการถ่ายน้ำหนักลงตำแหน่งใดบ้างบนฝ่าเท้า เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และผลิตแผ่นรองเฉพาะบุคคล ให้แก้ปัญหาได้ตรงที่สุด-Stabillity Test เป็นการวัดความสามารถในการทรงตัว ในขณะยืน 2 ขา และขาเดียว เปิดตาและปิดตา และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับ Dynamic Analysis เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะ หรือแก้ปัญหาในขณะออกกำลังกาย
 3. ใช้ Software ล่าสุดที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมยอดเยี่ยมในการประมวลข้อมูลเท้าที่ได้รับทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อส่งให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญ และนักกายอุปกรณ์จากประเทศอิตาลี วิเคราะห์ปัญหา เพื่อทำแผ่นรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
 4. เลือกวัสดุที่จะปิดผิวแผ่นรองเท้า ว่าเป็นหนัง หรือ Super Sponge เพื่อลดแรงกระแทก หรือวัสดุที่ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่มีบาดแผลที่เท้า
 5. เลือกรองเท้า หรือสั่งตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล ที่ต้องการนำมาใส่กับแผ่นรองนี้
 6. เมื่อรองเท้า และแผ่นรองเสร็จ (ประมาณ 1 เดือน) สามารถทดลองใส่ที่โรงงาน พระราม 2 เพื่อตรวงสอบอีกครั้ง หรือจะให้จัดส่งไปที่บ้านเลยก็ได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คลิ๊กที่นี่ Line@talon