น้วปีน---กระดูกปูด---ประคบนิ้ว---ดูแลเท้า

น้วปีน—กระดูกปูด—ประคบนิ้ว—ดูแลเท้า