ลักษณะการเดิน ของเด็กๆ

ลักษณะการเดิน ของเด็กๆ

สวัสดี ครับ เข้าวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 วันนี้หมอจะเล่า เรื่อง ลักษณะการเดิน ของเด็กๆ กันนะครับ   ขอยกตัวอย่างเป็นการเดินด้วยหน้าเท้า หรือใช้นิ้วเท้าเดิน ครับ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท 1. Toe walking 2. In toe walking 3. Out toe walking มาเริ่มที่ 1. Toe walking ก่อนละกันครับ ตรงนี้คืออะไร คือ การเดินลงน้ำหนักไปที่นิ้วหรือหน้าเท้า ส่วนใหญ่ จะเป็นพฤติกรรมการเดินแบบนี้มากกว่า แต่บางครั้งก็มีมาจากสาเหตุอื่น เช่น กล้ามเนื้อน่องตึง , โรคสมองพิการในวัยเด็ก ( Cerebral palsy) ทั้งเป็นมากหรือเป็นเล็กน้อย , หรือกลุ่มอาการ เท้า ปุก กลุ่มนี้ หมอจะพยายามฝึกให้เดินลงส้น…