physiotherapist---นักกายภาพบำบัด---แก้ปัญหาเท้า---สุขภาพเท้า---ดูแลเท้า---โรคเท้า---รองช้ำ---นิ้วปีน

นักกายภาพบำบัด ชี้ “เลือกรองเท้าผิดชีวิตเปลี่ยน”

ในปัจจุบันผู้ที่มีปัญหาการเดิน ปัญหาเท้าผิดรูป เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากหลายสาเหตุ เมื่อมีปัญหาสุขภาพเท้า การไปพบแพทย์เป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนของการดูแลหรือฟื้นฟูสุขภาพเท้า กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น บริเวณหลัง ขา เข่า น่อง เท้า ฯลฯ ตลอดจนการปรับการเดิน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นปกติ เป็นหน้าที่ของ นักกายภาพบำบัด ซึ่งแนะว่า การเลือกรองเท้าผิด สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลย!!