diabetic---feet---เบาหวาน---รองเท้าสุขภาพ---รองเท้าเบาหวาน---ป้องกันแผลรองเท้ากัด---แผลเบาหวาน

เท้า กับโรค เบาหวาน – รวมการดูแลเท้าที่ถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เท้า ของผู้ป่วย เบาหวาน จำเป็นต้องได้รับการดูแลให้มากเป็นพิเศษ ต้องรักษาเท้าไม่ให้บาดเจ็บหรือติดเชื้อ บทความนี้รวมคำแนะนำวิธีการดูแลเท้า เริ่มตั้งแต่การตรวจสภาพเท้า การรักษาความสะอาด ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ไปจนถึงการเลือกสวมใส่รองเท้าให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าที่อาจลุกลามไปสู่อันตรายถึงขั้นพิการเพราะต้องตัดนิ้ว ตัดเท้า ตัดขา หรือขั้นรุนแรงคือติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตลงได้