talon รองเท้าสุขภาพ ความสำคัญของเท้าที่เรายังไม่รู้

ความสำคัญของเท้าที่เรายังไม่รู้

เราหลายคนมักละเลยการดูแลฝ่าเท้าของตัวเอง 
อาจจะเห็นว่าเป็นอวัยวะเล็กๆ หรือบางคนมองว่าเท้าเป็นของต่ำ 
ไม่น่าสัมผัส จึงไม่ใส่ใจดูแล