talon รองเท้าสุขภาพ 5สิ่่งที่ควรทำเมื่อ เลือกรองเท้า 3

5 สิ่งควรทำและไม่ควรทำ เมื่อเลือกรองเท้า

เท้าเป็นอวัยวะสำคัญที่คนเราควรใส่ใจเป็นอันดับต้น ๆ ของชีวิตแต่ถ้าคุณไม่รัก ไม่เข้าใจ และทำร้ายเท้า
ด้วยการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเท้า 

TALON รองเท้าสุขภาพ 5 วิธี ดูแลเท้า

5 วิธีดูแลเท้า เมื่อต้องยืนหรือเดินเป็นเวลานาน

ท่านที่ต้องทำงานหรือมีกิจกรรมที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ เคยมั้ยคะที่ต้องยืนนานจนปวดส้นเท้า เมื่อยที่ฝ่าเท้า เจ็บหน้าเท้า หรือเดินเยอะจนขาอ่อนล้าไปหมด
วันนี้ TALON มีวิธีแก้ปวดเท้า ปวดขา คลายกล้ามเนื้อที่เกร็งปวดเพราะยืนนาน ๆ ด้วยตัวเองมาให้ลองกันค่ะ